Algemene voorwaarden

Op het lenen van de Caravan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 

- U verwacht van ons een nette caravan wat een kostbaar product is. Uiteraard verwachten wij van u dat u op een nette manier en met zorg met onze caravan omgaat. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren van caravans bij Eriba retro verhuur. U wordt verzocht deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen.

- Uw auto moet voldoen aan de eisen om comfortabel een beladen Eriba van 750 kg te trekken.

- Niet roken in de caravan.

- Geen huisdieren in de caravan.

- Er mag maximaal 100 kg aan bagage mee in de Eriba; ruim voldoende voor een leuke vakantie!

- We verhuren onze caravans niet aan jongeren.

- In de caravans mag niet binnen gekookt worden, er zit bij elke caravan een elektrisch 2 pits kookstel waarmee u buiten kunt koken.

- Wij hanteren een waarborgsom van € 250,-. Deze wordt teruggestort op uw rekening, nadat u de caravan op tijd, onbeschadigd en schoon hebt afgeleverd.

- Reizen naar het buitenland binnen Europa is mogelijk. Voor ritten naar landen buiten Europa is vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Ritten naar oorlogs- en crisisgebieden zijn verboden

- Boetes, tolheffingen, en overige overheidssancties zullen worden doorbelast aan de huurder, vermeerderd met €20 administratiekosten.

- De huur en de borg moeten voldaan zijn voor het ophalen van de Eriba caravan.

- Indien de caravan te laat teruggebracht wordt er bij elke dag te laat inleveren € 150,00 in rekening gebracht.

- De caravan dient op tijd, schadevrij en van binnen en buiten schoon ingeleverd te worden. Mocht er schade ontstaan tijdens uw huurperiode dan wordt deze met de borgsom verrekend. Ook hagelschade valt hieronder.

-  Voor niet genoten huurdagen of bij het eerder terugbrengen van de caravan vindt geen terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan) plaats.

- U checkt samen met ons de inventaris bij ophalen en inleveren.

- Indien de Eriba caravan niet schoon wordt ingeleverd dan wordt voor de binnenzijde € 40,00, voor de buitenzijde € 40,00 en voor de tent 

€ 30,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.

- De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

- Bij het aangaan van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht.

- Indien door overmacht Eriba Retro Verhuur de uitleenovereenkomst niet kan nakomen, zal de lener Eriba Retro Verhuur nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

- Onze caravans kunnen opgehaald worden in Dedemsvaart. Het ophalen en terugbrengen zal in overleg gaan.

 

 Algemene tips die huurder dient op te volgen:

 

- Indien de huurder een wiel heeft moeten vervangen dient hij de wielmoeren daarna na 50 kilometer en vervolgens na elke 250 km na te trekken.

- Controleer na elke tussenstop de lichten van auto en caravan.

- Indien huurder geen zicht heeft op de gehuurde caravan dient altijd het disselslot gebruikt te worden om de caravan tegen diefstal te beveiligen. Deze kunnen zowel aangekoppeld als afgekoppeld gebruikt worden.

- Indien de sloten niet gebruikt worden is huurder volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortkomende schade waaronder o.a. diefstal/ joyriding. Rijden met een disselslot is vaak verboden.

- Ramen, deuren en het hefdak dienen altijd gesloten te zijn tijdens het rijden.

- Huurder dient zich aan de wettelijk vastgestelde verkeersregels en (advies) snelheden te houden.

- De luifel mag nooit langer dan 24 uur nat of vochtig ingepakt worden. Indien het tentdoek nat of vochtig is bij inname is huurder aan verhuurde €40,-- aan droog kosten verschuldigd.